70%

OFF

Bijna

Totale

Liquidatie

70 % van de Afrikaanse olifanten werd uitgeroeid in de voorbije 40 jaar. Samen kunnen we voorkomen dat de diersoort uitsterft.

Ik deel de campagne op

Stroperij, vaak op de meest wrede manieren, vormt de voornaamste bedreiging voor het voortbestaan van de olifant. Deze barbaarse praktijken hebben maar één doel: het in stand houden van de illegale ivoorhandel. Helaas neemt de stroperij de laatste jaren toe: tussen 2007 en 2015 zijn 100.000 olifanten afgeslacht.

De tijd dringt!

Gelukkig zijn er maatregelen tegen stroperij en oplossingen voor een harmonieus samenleven. Om die te financieren, hebben we jouw hulp nodig.

Het drama van de afrikaanse olifanten in cijfers

In 2040

De Afrikaanse olifanten zouden kunnen verdwijnen als we er niet meteen iets aan doen.

20 000

Dat is het aantal olifanten dat elk jaar gedood wordt voor hun ivoor.

3 616

Dat is het aantal inbeslagnames van ivoor in België tussen 2007 en 2016.

x10

Zoveel is de prijs van ivoor gestegen tussen 2004 en 2018.

79

Dat is het aantal ton ivoor dat in China in beslag genomen is sinds 2000, en dat staat voor 10.800 olifanten.

Samen kunnen we de olifanten redden

spacer

WWF heeft van het beschermen van de olifanten een prioriteit gemaakt. Wij zijn actief op het terrein, in Malawi en in Zambia. Maar we hebben steun nodig om onze missie te doen slagen.

Dankzij jouw giften, werk je mee aan:

 • .

  De strijd tegen de stroperij, door bij te dragen aan de versterking van de bewakingspatrouilles en de vorming van nieuwe beschermde zones voor de olifanten.

 • .

  De verbetering van de wetgeving rond stroperij en haar toepassing.

 • .

  De organisatie van een harmonieuze samenleving van mensen en olifanten: inrichting van bufferzones en omheiningen, schadevergoedingen en sensibilisering rond het belang van het overleven van de olifant.

 • .

  De vermindering van de vraag naar ivoor door het sensibiliseren van de consumenten over de wrede en illegale aspecten van deze handel.

 • .

  Een striktere controle van producten afkomstig van illegale verhandeling van wilde dieren in de transitlanden (waaronder België).

Getuigenissen

Pauwel De Wachter, voormalig WWF-coördinator op het terrein

“De stropers gebruiken vooral AK-47 geweren of vergiftigde pijlen. Dat zijn wapens die het dier verwonden, maar niet meteen doden. Zodra het dier op de grond valt, snijden de stropers zijn pezen door zodat het niet meer kan vluchten en het een pijnlijke dood sterft. Bovendien hakken ze vaak de erg gevoelige slurf af opdat de olifant sneller zou doodbloeden.”

.

Pauwel De Wachter, voormalig WWF-coördinator op het terrein

“Ondanks de inspanningen van de lokale en de nationale autoriteiten om stroperij tegen te gaan, zijn zo goed als alle beschermde zones onderbemand en onvoldoende gefinancierd. Daardoor is het zeer moeilijk om efficiënt op te treden tegen stroperij.”

.